ALEGERI EUROPARLAMENTARE și LOCALE 09.06.2024

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 4
ORAȘ AMARA
Telefon/fax: 0243/266.102

PREȘEDINTE — JURIST GHEORGHE GEANINA-SPERANȚA
TELEFON — 0767.172.438

LOCȚIITOR — MANOLE IULIANA
TELEFON — 0729.943.130

PROGRAM DE ACTIVITATE
ORELE 9.00 — 17.00

Vezi mai mult!

Declanșare procedură de selecție administratori pentru societatea Servicii Comunitare Amara SRL / Operator de Servicii Comunitare Amara SA

Declanșare procedură de selecție administratori pentru societatea Servicii Comunitare Amara SRL

Declanșare procedură de selecție administratori pentru societatea Operator de Servicii Comunitare Amara SA


Hotărârea nr.48 din 28.03.2024 – HOTĂRÂRE privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea OPERATORUL DE SERVICII COMUNITARE AMARA S.A. și a administratorilor de la Societatea Servicii Comunitare Amara SRL

Hotărârea nr. din 52 din 10.04.2024 – HOTĂRÂRE privind modificarea hotărârii Consiliului Local Amara nr.48 din 28.03.2024 privind constituirea comisiei de selecție și nominalizare și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru desemnarea membrilor Consiliul de Administrație la Societatea OPERATORUL DE SERVICII COMUNITARE AMARA S.A. și a administratorilor la societatea SERVICII COMUNITARE Amara S.R.L.

Vezi anunț!

Comunicat de presa: demarare proiect "Centru comunitar integrat"

U.A.T.- Orașul Amara, în calitate de beneficiar, a demarat implementarea proiectului „CENTRU COMUNITAR INTEGRAT AMARA”, apel de proiecte PNRR/2022/C12/MS/I1.4/Centre comunitare integrate, ca urmare a semnării contractului de finanțare cu numărul 919/118/CCI/13.12.2023.
Data de începere a implementării proiectului este 21 decembrie 2023, urmând ca acesta să fie finalizat la data de 01 mai 2025.
Vezi anunț!
Vezi anunț!

Anunt prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritoriala – Oraș Amara din județul Ialomița, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sector cadastral nr. 12 - intravilan, începând cu data de 21.02.2024, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Amara din oraș Amara, strada Nicolae Balcescu, nr. 91, conform art. 14 alin (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7 / 1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Vezi anunț!

PROIECT ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE PENTRU ÎNTREȚINEREA DOMENIULUI PUBLIC AL ORAȘULUI AMARA, JUDEȚUL IALOMIȚA

Accesati link-ul Comisiei Europene referitor la FEADR: Dezvoltare rurală


Legea nr. 9/2023

Potrivit Legea nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ne puteți trimite copii ale documentelor și prin e-mail la adresa consilullocalamara@yahoo.com.
Află mai multe informații!

TRANSPARENȚA ACTIVITĂȚILOR

Obiectivele acestui tip de comunicare:

O mai bună cunoaștere a activităților din instituție;
Creșterea gradului de conștientizare a eforturilor care se fac pentru îndeplinirea obiectivelor asumate față de amăreni;
Transparență sporită a actului decizional; Implicarea unui număr cât mai mare de cetățeni în luarea de hotărâri care privesc comunitatea.
Află mai multe informații!

Hotărârea nr.2 CLSU + Anexa

Informarea preventivă şi pregătirea populaţiei în cadrul Campaniei naţionale „Nu tremur la cutremur”

Detalii
Detalii

Informare privind înregistrarea producătorilor-importatorilor și comercianților în platforma Sistemul Garanție-Returnare (SGR)

Detalii
Detalii

Informare Garda Forestieră București

Detalii
Detalii

Sprijin pentru plata facturilor la energie

Detalii
Detalii

Anunț REGISTRUL AGRICOL 2023

Vezi mai mult!
Vezi mai mult!

Publicare anunț afișare publică a documentelor tehnice ale cadastrului - sect. 8 și 10 (parțial)

Vezi mai mult!
Vezi mai mult!

Anunț afișare publică a documentelor tehnice ala cadastrului pentru sectoarele 1 și 2

Vezi mai mult!
Vezi mai mult!
Vezi mai mult!

Anunț public PUZ Amara (etapa 3)

Privind demararea etapei 3 – Implicarea publicului in etapa aprobarii PUZ aferen CONSTRUIRE HALA INVENTAR AGRICOL, Str. Stadionului, nr. 328P, 328M, oraș Amara, jud. Ialomița

Vezi mai mult!
Vezi mai mult!

Anunț public PUZ Amara

In data de 04.11.2022, ora 12:00, va avea loc la sediul primariei din Orasul Amara, str. N.Balcescu, nr. 91, dezbaterea publica privind intentia de elaborare P.U.Z. aferent „CONSTRUIRE HALA INVENTAR AGRICOL, Str. Stadionului, nr. 328P, 328M, oras Amara”

Vezi mai mult!

Mesaj de informare reciclare deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Vezi mai mult!
Vezi mai mult!

ANUNȚ PRIVIND TULBURAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE

Vezi material
Vezi material
Vezi material

RIDICARE RESTURILE VEGETALE

INFORMARE SERVICIUL SALUBRIZARE
ULTIMA MIERCURI din lună
Pentru fiecare gospodărie se vor ridica, conform contractului, echivalentul a 2 PUBELE sau 4 SACI menajeri a 120 L de resturi vegetale.
Vezi material
Vezi material

Recrutare personal RPL 2021

Urmare a adresei primite de la Institutul Național de Statistică, anunțăm persoanele interesate privind înscrierea în lista candidaților pentru PERSONALUL DE RECENSĂMÂNT, în vederea PRESTĂRII SERVICIILOR aferente RPL2021 în teritoriu, că, se pot înscrie până în data de 18.02.2021 la sediul primăriei orașului Amara (str. Nicolae Bălcescu, nr. 91).
Vezi material
Vezi comunicat DSP

Gripa aviară - Plan măsuri

Comunicat DSP
Vezi comunicat DSP

Solicitarea de servicii publice sau intervenții urgente la avarii sau alte situații ce creează disconfort sau stări de pericol

Vezi informarea
Vezi informarea

REGISTRATURA ONLINE    FĂ O SESIZARE!    FORMULARE ONLINE 


Plătește online impozite şi taxe
către instituţiile publice înrolate în sistem
Manual de utilizare

FACILITAȚI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILII CARE AU DATORII LA BUGETUL LOCAL

Primăria Amara vine in sprijinul contribuabililor care înregistrează datorii la bugetul local prin acordarea de facilități fiscale ce constau în anularea majorărilor de întârziere în temeiul OUG nr. 69/2020 cu modificările și completările ulterioare și a HCL nr. 52/2021,

PAȘI

– achitarea tuturor obligațiilor principale datorate bugetului local, restante la data de 31 martie 2020, inclusiv;
– achitarea tuturor obligațiilor bugetare principale și a obligațiilor de plata accesorii aferente, cu termene de plata cuprinse intre 01.04.2020 si data depunerii cererii;
– debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale;
– depunerea cererii de anulare a accesoriilor până la data de 30.06.2022.

* Prin achitarea debitului principal / restanței, nu se vor mai genera majorări de intarziere.
Pentru mai multe informații puteți apela nr. de tel. 0243.266.102, int. 110.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 2015-2023

GHIDUL CETĂȚEANULUI privind lucrările de înregistrare sistematică derulate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF)

Gunoi menajer si deșeurile reciclabile

Gunoiul menajer cât si deșeurile reciclabile (hârtie, carton, sticlă, metal), se vor ridica de două ori pe săptămană, în zilele cunoscute începând cu 04.02.2021.
Vezi anunțul

Completare declarație registrul agricol

În atenția următoarelor categorii de deținători de bunuri (terenuri, animale, clădiri/construcții, mijloace de transport și instalații pentru agricultură și silvicultură)
Vezi anunțul

Sprijin branșare la rețeaua de gaze naturale

Vezi detalii

Comunicare indexare taxe și impozite

Vezi anunțul