hotarare1privindincetareamandatuluiunuiconsilierlocal-balangeorgeta
hotarare2privindincetareamandatuluiunuiconsilierlocal-balangeorgeta
hotarare3privindreglementareasituatieijuridiceaunorbunuridepeteritoriulorasuluiamara
hotarare4privindaprobareabugetuluilocalsialisteideinvestitiipeanul2014
hotarare7privindaprobareaorganizariireteleiscolareaunitatilordeinvatamantpreuniversitardestatinanuls
hotarare8privindaprobareadecontariicheltuielilorcutransportulpentrupersonaluldidacticdelascoalagimna
hotarare9privindaprobareaplanuluidelucraricevorfiefectuatedebeneficiariilegiinr.416din2001privindvenitulminimgarantatinanul2014
hotarare10privindmodificareaorganigrameisistatuluidefunctiialprimarieiorasuluiamaraprintransformarea
hotarare11privindmodificareahotarariiconsiliuluilocalamaranr.169din2013privindachizitionareaunorserviciijuridice
hotarare12privindpreluareauneiconcesiunipentrusuprafatade79922m.p.aferentauneilocuintesituatalaadresapacii442deladoagaionladumitrugeta
hotarare13privindpreluareacontractuluideconcesiunepentrusuprafatade100m.p.terenintravialnsituatlaadresaionelperlea375
hotarare14privindincetareacontractuluideconcesiunenr.5din3.07.2007pentrusuprafatade200m.p.situatlaadresarevolutieinr.198lacerereaconcesionarului
hotarare15privindconcesionareaprinlicitatiepublicaasuprafeteide200m.p.terenintravilansituatlaadresarevolutieinr.198
hotarare16privindcompletareainventaruluibunurilorapartinanddomeniuluiprivatalorasuluiamara
hotarare17privindrevocareahotarariiconsiliuluilocalamaranr.162din23.12.2013privindconcesionareaunuispatiuinincintadispensaruluiumanamara
hotarare18privindcumparareaunuiimobil
hotarare5privindfolosireaexcedentuluibugetaralanului2013inanul2014
hotarare6privindindexareacuindiceledeinflatiealanului2013aniveluluiredeventelorsichiriilordincontrac