Orașul Amara, cu sediul în Amara, str. Nicolae Bălcescu, nr. 91, cod fiscal 4427889, telefon/fax 0243/266102, e-mail consiliullocalamara@yahoo.comanunță închirierea suprafeței de 1,0 ha pășune situată în tarlaua 229, blocul fizic 208.
 
        Documentația de atribuire se poate obține la sediul Primăriei orașului Amara în format hârtie contra cost. Achiziția documentației de atribuire se face la prețul de 20 de lei. Prețul de pornire al licitatiei este de 150 lei/ha/an.
 
        Data limita de depunere a ofertelor 05.06.2015 ora 14:00. Ofertele se depun într-un singur exemplar.
 
        Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primăria orașului Amara, str. Nicolae Bălcescu, nr. 91.
 
        Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor 11.06.2015 ora 10:00 la Primăria orașului Amara, str. Nicolae Bălcescu, nr. 91.
   
        Relații suplimentare la telefon 0243/266.102