PRIMARIA ORASULUI AMARA intenționează să achiziționeze „Lucrări mochetare suprafață de 140,00 mp situată în fața scenei de la Grădina de Vară, oraș Amara”, procedura de achiziție organizată în conformitate cu art. 19 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziții publice.

Operatorii economici interesați se pot adresa la sediul PRIMARIEI ORASULUI AMARA, adresa: Str. Nicolae Balcescu, nr. 91, Amara, Ialomița, Telefon: 0243.266.102 interior 18 departament achiziții publice, fax: 0243.266.102, la Registratură sau pe adresa de e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com, până pe data de 07.08.2015, ora 14:30.

Program: luni – miercuri: între orele 8:00 – 16:30; joi: intre 08:30-18:30 si vineri: între orele 08.00-14.30.

Inspector Investiții,
Burlacu Ionela