hotarare112privindrectificareabugetuluilocalalorasuluiamarapeanul2015
hotarare113privindaprobareaachizitionariiunorserviciijuridice
hotarare114privindmajorareacapitaluluisociallascamarabusinessgrupsrl
hotarare115privindmodificareastatuluidefunctiisiaorganigrameiaparatuluidespecialitatealprimarieioras
hotarare117privindconstituireaunuidreptdesuperficiecutitluonerospentrusuprafatade64mpterenintravilan
hotarare116privindconstituireaunuidreptdesuperficiecutitluonerospentrusuprafatade782mpterenintravila
hotarare118privindconstituireaunuidreptdesuperficiecutitluonerospentrusuprafatade948mpaferentunuispa
hotarare119privindconstituireaunuidreptdesuperficiecutitluonerospentrusuprafatade800mpintravilansitu
hotarare120privindincetareacontractuluideconcesiunenr21din2082005incheiatintreconsiliullocalamarasim
hotarare121privindcompletareainventaruluidomeniuluiprivatalorasuluiamara
hotarare122privindrectificareabugetuluilocallascamarabusinessgrupsrl