hotarare26privindaprobareareteleiscolarepentruanulscolar2016-2017
hotarare27privindmodificareasicompletareainventaruluidomeniuluiprivatalorasuluiamara
hotarare28privindmodificareasicompletareainventaruluidomeniuluipublicalorasuluiamara
hotarare29privindincetareaunuicontractdeinchirierepentrupasune
hotarare30privindmodificareahcl1din8012016privindacoperireadefinitivaadeficituluibugetuluisectiuniid
hotarare31privindconstituireadreptuluidesuperficiepentrusuprafatade800mpterenintravilansituatelaadre
hotarare32privindprelungireaconcesiuniipentrusuprafatade24mpinzonahotelialomita
hotarare33privindconstituireadreptuluidesuperficiepentrusuprafatade55mpterenintravilanaferentunuispa
hotarare34privindutilizareaexcedentuluianului2015dinbugetulgradiniteicuprogramprelungitamarainanul20
hotarare35privindrectificareabugetuluilocalpeanul2016
hotarare36privindconstituireadreptuluidesuperficiepentrusuprafatade800mpterenintravilansituatalaadre
hotarare38privindmodificareaorganigrameisistatuluidefunctiialaparatuluidespecialitatealprimarieioras
hotarare39privindmajorareacapitaluluisociallascamarabusinessgrupsrl
hotarare37privindconstituireaunuidreptdesuperficiecutitluonerospentru64mpterencotaindivizaaferentaun
hotarare40privindalegereapresedinteluidesedinta
hotarare41privindutilizareaexcedentuluianului2015dinbugetulscoliigeorgevalsanamarainanul2016