hotarare69privindaprobareasituatiilorfinanciareanualeraportuluiadministratoruluipentruactivitateaexe