hotarare109privindrectificareabugetuluilocalpeanul2016
hotarare110privindmodificareasicompletareainventaruluibunurilorapartinanddomeniuluipublicalorasuluia