autorizatiideconstruireianuarie2016
autorizatiideconstruirefebruarie2016
autorizatiideconstruiremartie2016
autorizatiideconstruireaprilie2016
autorizatiideconstruiremai2016
autorizatiideconstruireiunie2016
autorizatiideconstruireiulie2016
autorizatiideconstruireseptembrie2016
Autorizatii de construire octombrie 2016
Autorizatii de construire noiembrie 2016
Autorizatii de construire decembrie 2016