Având în vedere solicitările dvs. vă anexăm analizele la apa potabilă efectuate de Direcția de Sănătate Publică Ialomița, în anul 2020.

Analizele microbioligice și fizico-chimice au fost efectuate în conformitate cu Programul de monitorizare de control și audit a calității apei, stabilit de Direcția de Sănătate Publică Ialomița, în conformitate cu Legea 458/2002.
Numărul analizelor, periodicitatea, locul de prelevare a probelor sunt stabilite de Direcția de Sănătate Publică Ialomița pe întreg anul 2020.

Vă atașăm anexele programulului de monitorizare, cu analizele și numărul acestora, ce au fost efectuate în anul 2020.
Tot aici vom publica și buletinele de analiză ulterioare.