Anunț de participare la licitație pentru concesionare teren domeniul privat