BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 4
ORAȘ AMARA
TeI/fax: 0243/266.102

PREȘEDINTE — JURIST CĂLIN LORENA
TELEFON — 0724.776.980
LOCȚIITOR — JURIST NOVAC RAMONA-FLORENTINA
TELEFON — 0766.352.046

PROGRAM DE ACTIVITATE
ORELE 9.00 — 17.00