AUTENTIFICARE ELECTRONICĂ
serviciu online pentru cetățeni


Autentificare electronica

Pentru evidențierea modului în care se parcurg etapele de autentificare și depunere a unor documente electronice, vă propunem un scurt film de prezentare.
O documentație a produsului o puteți consulta aici. Arhitectura aplicației o găsiți aici.

Aplicația este în teste, cu toate facilitățile, începând cu 1 mai 2020.
Ea reprezintă serviciul informatic al Primăriei Amara privind obiectivele Ordonanta de Urgenta nr.38 din 30.03.2020.

Reglementări semnătura electronică
Pe scurt, semnătura electronică este o procedură digitală ce foloseşte algoritmi criptografici pentru a putea proba identitatea unei persoane şi faptul că un document emis de această nu a fost alterat.

Semnăturile electronice calificate sunt acele semnături electronice dublate de existenţa unor dispozitive criptografice speciale ce trebuie achiziţionate, ele sunt opozabile în justiţie şi sunt reglementate prin Legea 455/2001.

Textul de lege din Ordonanța nr.38 din 30.03.2020 la care face referire lucrarea de față este următorul:
(2) Autorităţile şi instituţiile publice stabilesc tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru
utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat de
respectivele autorităţi, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului nr. 910/2014 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi
serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a
Directivei 1999/93/CE.