Cu tradiții de peste un secol, căminele culturale sunt instituții care funcționează în centrele de comună care sunt investite legal cu rolul de a coordona viața culturală din spațiul rural. De-a lungul timpului, ele s-au afirmat ca așezăminte de sine stătătoare, menite să ducă la îndeplinire „programul culturii poporului”, mobilizând „forțele satului” și pe „intelectualii originari din localitate, dar așezati în alte părți”. Căminul cultural din Amara, devenit ulterior ,,Casa de cultură” și-a dovedit de foarte multe ori importanța și rolul pe care îl are în viața comunității (a găzduit numeroase spectacole, serbări școlare, întâlniri ale cetațenilor cu autoritățile etc.)

Construită în jurul anului 1976, în iunie 2007 primește numele de „Jan Căciulă” (un fost profesor foarte apreciat, care și-a identificat viața cu școala, care a educat mai multe generații de elevi și s-a implicat foarte mult în viața socio-culturală a comunității).

Program de funcționare:
Luni – Vineri 08:30 – 16:30
Sâmbătă și duminică – inchis

Activități cu caracter permanent:
Cercul „Mâini indemanatice” – îndrumator – Andrei Viorica
Activități de instruire grupuri folclorice

BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ AMARA
Adresa: Amara, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 42
Image result for phone email icons 0731 684 333 – Măndica Nichifor
email: biblioteca_amara@yahoo.com
Site oficial: biblioteca-amara.ro
Blog: http://biblioteca-amara.blogspot.com/
Catalog online: http://biblioteca-amara.ro/titluri

Repere istorice
Biblioteca Orășenească Amara este o bibliotecă de drept public, aflată în slujba comunității locale; funcționează potrivit Legii bibliotecii Nr. 334/2002, se află în subordinea administrației publice locale si este coordonată metodic de biblioteca judeteana.
Prima bibliotecă publică a localității a fost constituită în toamna anului 1938, urmare a inițiativei conducerii de atunci a Căminului Cultural ”Izvorul Tămăduirii”. Fondul de carte era în valoare de 1.000 de lei, iar primii bibliotecari au fost Ecaterina Munteanu (învățătoare) și Tănase Munteanu (țăran). O perioadă îndelungată de timp s-au folosit ca sedii pentru bibliotecă casele unor localnici mai înstăriți.
Din anul 1960 până în 1976 postul de bibliotecar a fost deținut de doamna Ruxandra Olteanu.
În anul 1976 a fost dat în folosință noul sediu al căminului cultural, clădire aflată în centrul civic al localității și de atunci biblioteca funcționează în incinta lui.
Intre anii 1976 si 1990, postul de bibliotecar a fost de jumatate de normă si a fost ocupat de cele mai multe ori de cadre didactice cu indemnizatie.
Din 1990, functia de bibliotecar, cu normă întreagă a fost detinută până în decembrie 1994 de d-na Livia Dobrinescu.
Între anii 1994-2014, cea mai mare perioadă de timp, postul de bibliotecar a fost deținut de doamna Elena Ghiculescu.
Din anul 2004, Amara a devenit oraș, iar biblioteca orășenească își desfășoară activitatea în aceeași locație – Casa de cultură ”Jan Căciulă”, într-un spațiu extins, renovat, dotat cu mobilier adecvat și echipamente IT, cu încălzire centrală.
Din 2014 până în prezent,în funcția de bibliotecar este Manda Nichifor.
Asigurarea unor condiții moderne de funcționare a instituției a fost posibilă datorită susținerii administrației publice locale.

Total colecţii (unităţi de bibliotecă): 9 945 unități de bibliotecă
Colecții tipărite: 9 824
Colecții electronice: 51
Alte colecții (jocuri):70

Program de funcţionare:
Vara: zilnic 8:00- 12:30 14:30- 18:00 Sâmbata, Duminica – Închis (iunie-septembrie)
Iarna: zilnic 8:00- 12:30 13:30- 17:00 Sâmbata, Duminica – Închis (octombrie- mai)

Calculatoare: 6 calculatoare din care 5 pentru public, conectate la internet
Internet: conectare la internet din anul 2006

Biblionet:
La sfârșitul lunii iulie 2010 s-au primit echipamentele prin Programul Biblionet: 4 calculatoare conectate la internet, dotate cu camera web și căști (2 dintre calculatoare conțin și programul Intuitext); 1 imprimantă; 1 scanner; 1 proiector cu ecran de proiecție.
Lansarea noului serviciu al bibliotecii – Calculatoare cu Internet pentru Public a avut loc pe 29 septembrie 2010

Alte programe, proiecte:
Parteneriat cu Grădinița cu program normal Amara în cadrul programului educațional “Să citim pentru mileniul III”
Parteneriat cu Școala cu cls. I – VIII “George Valsan” Amara în cadrul proiectului „Lumea cărților – Lumea mea”
Program de activități: „Eminescu și Creangă – o mare prietenie”; „ Serbările primăverii”, „Serbările iernii”; etc
Alte servicii:
Împrumut la domiciliu
Consultarea documentelor în sala de lectură
Ludoteca (jocuri și CD-uri educative)
Informare bibliografică și documentare
Activități socio-culturale
Acces la calculatoare moderne,
Acces la internet,
Redactare documente,
Imprimare,
Scanare,
Inscripționare CD, DVD, stik,
Videoproiecție,
Jocuri instructiv-educative: Intuitext,
Sesiuni de formare a utilizatorilor,
Asistență, instruire și suport oferit noilor utilizatori.

Descriere spaţiu:
Biblioteca dispune de o sală de împrumut în care există un spațiu separat pentru serviciul CIP și ludotecă, o sală de lectură și un depozit de carte. Spațiul destinat bibliotecii este de aproximativ 90 m.p.

Date statistice (2016):
Utilizatori activi – 473
Utilizatori vizaţi – 280
Utilizatori înscrişi – 193
Documente difuzate – 7261
Frecvenţa anuală – 8251

Realizări importante:
Extinderea și amenajarea unui nou spațiu destinat bibliotecii (46m.p.);
Implementarea Programului Biblionet;
Mobilier nou.

Prezentare generală
În 1884 a fost dată în funcțiune prima dată ca Școală Primară Inferioară. În anul 2000 școala a fost numită după marele geograf George Vâlsan.

Misiunea Școlii
Noi suntem o familie care nu piere şi nu îmbătrâneşte, ci transmite viitoarelor generaţii sentimentul lucrului bine făcut, cu răbdare şi temeinicie.
Misiunea şcolii este aceea de a se impune, prin dăruirea şi profesionalismul întregului personal, ca un model de comunitate care învaţă, care oferă elevilor posibilitatea formării şi dezvoltării competenţelor necesare integrării într- o societate democratică.

Scurt Istoric
1884 – 1896 — Şcoala primară inferioară (4 ani)
1896 – 1948 – 1955— Şcoala primară de 5 ani
1956 – 1964 — Şcoala elementară de 7 ani
1957— ridicarea unui local cu 12 săli de clasă
1965 – 1973 — Şcoala generală de 8 ani
1974 – 1991 — Şcoala cu clasele I-X
1977 — ridicarea unui local (P+1) cu 10 săli de clasă
1988 – 1991— există şi clase de şcoală profesională şi 2 clase de liceu seral
1991 – 2001— Şcoala cu clasele I-VIII Amara
2000 — şcoala este numită după marele geograf român George Vâlsan.
2003 – 2004 — Şcoala cu clasele I-X “George Vâlsan”
2004 – 2010 — Şcoala de Arte şi Meserii “George Vâlsan”
2010 – 2012 — Şcoala cu clasele I-VIII “George Vâlsan”
2012 – prezent— Şcoala Gimnazială “George Vâlsan

Image result for phone email icons 0243 266 837 – Mitran Elena

VIZIUNEA
Grădiniţa cu Program Prelungit “Prichindel” Amara va deveni o instituţie de interes şi o oază de bucurie pentru copiii din comunitatea locală atât prin oferta curriculară cât şi prin diversificarea ofertei parteneriatelor şi proiectelor pe care le va iniţia. Va fi intotdeauna locul unde toţi copiii îşi vor defini şi dezvolta personalitatea, părinţii vor gasi un partener de calitate în educaţie, iar educatorii vor oferi tuturor ştiinţa de a reuşi.

MISIUNEA
Grădinița noastră îşi propune să realizeze:

 • o educaţie de calitate bazată pe asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie al tuturor copiilor, printr-un parteneriat autentic cu familia;
 • să asigure tuturor copiilor premisele integrării active în colectivitate şi a adaptării flexibile la schimbare, să respecte şi să valorifice pozitiv diferenţele;
 • să promoveze toleranţa şi echitatea în toate demersurile educative formale, informale şi nonformale;
 • să ducă mai departe tradiţia,prestigiul şi performanţa grădiniţei îmbogăţind si perfectionând an de an imaginea acesteia.

Unitatea şcolară funcţionează cu 8 grupe de copii structurate pe două tipuri diferite de program, după cum urmează:
– 1 grupă cu program prelungit
– 7 grupe cu program normal
În aceste grupe sunt cuprinsi 169 de copii cu vârste cuprinse intre 2,8-6 ani, respectiv:
– 17 copii la program prelungit
– 152 copii la programul normal

Populaţia preşcolară:
Număr de copii — 169

Personalul unităţii:
Didactic – 9 educatoare titulare
Nedidactic – Îngrijitoare – 2; Sanitar – 1 asistent pediatru


In instituţia noastră preşcolarii beneficiază de o gamă variată de activităţi opţionale şi proiecte educative după cum urmează:


Activităţi opţionale:

„Micii Dansatori”, „Pe tărâmul poveştilor”,  „Matematică distractivă”, „Învăţăm să circulăm”, „Căsuţa cu poveşti”, „Let`s learn english”, „Artişti iscusiţi”, „Ne jucăm, ne distrăm o poveste ascultăm”.

Proiecte şi programe educative:
„Micul pieton” – parteneriat cu Poliţia Oraşului Amara
„Ne mândrim cu străbunii noştri” – parteneriat cu Muzeul Agriculturii, Slobozia
„Lăsaţi copiii să vină la mine” – parteneriat cu Biserica
„Împreună construim viitorul” – parteneriat cu Primăria Oraşului Amara
„Dinţi frumoşi şi sănătoşi” – parteneriat Cabinetul Stomatologic

Image result for phone email icons 0243 266 232 – Grigore Mocănița Geta

Asociația sportivă este înființată în anul 2002, având-o ca director în prezent pe d-na Radu Constanța.  Este o asociatie de drept privat și reprezintă o structură sportivă, formată din persoane fizice și juridice, constituită în scopul organizării și administrării unor activități sportive, având drept scop următoarele obiective:

 • menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant;
 • valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, care să asigure autodepășirea continuă, precum și obținerea victoriei;
 • încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți cetățeni;
 • atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nici o discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;
 • evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului orașului;
 • susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel național și internațional;
 • susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor;
 • perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;
 • susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel național și international.

În prezent, în cadrul asociației sportive își desfășoară activitatea următoarele secții: secția de fotbalsecția de lupte și secția de dans sportiv , urmând ca pe viitor, în funcție de cerințe și posibilități, să se înființeze și alte sectii sportive.

Image result for phone email icons 0243 266 102 – Vintilă Georgiana

SECȚIA DE LUPTE LIBERE

La secția de lupte libere s-au înregistrat următoarele performanțe, sub îndrumarea atentă a antrenorului Moraru Marian:

ANUL 2000
CAMPIONATUL NATIONAL DE COPII – ORADEA
-Categ 28 kg-Neculai Cristian-vicecampion
-Categ 32 kg Neagu Alin- locul IV
-Categ 38 kg-Bucur George-campion

ANUL 2001
CAMPIONATUL NATIONAL DE COPII -BUZIAS
-Categ 32 kg-Vizitiu Stefanita-campion
-Categ 38 kg-Dragan Vasilica-medaliat cu bronz
-Categ 38 kg-Bucur Adrian-locul IV
-Categ 42 kg-Bucur George-campion

CAMPIONATUL NATIONAL DE CADETI-HUNEDOARA
-Categ 42 kg-Damian Ion-vicecampion

ANUL 2002
CAMPIONATUL NATIONAL DE COPII -TARGOVISTE
-Categ 32 kg- Neculai Cristian-campion
-Categ 32 kg- Neagu Alin-medaliat cu bronz
-Categ 38 kg- Vizitiu Stefanita-campion
-Categ 42 kg-Ion Adrian-medaliat cu bronz

CAMPIONATUL NATIONAL DE CADETI-HUNEDOARA
-Categ 42 kg-Bucur George-vicecampion

ANUL 2003
CAMPIONATUL NATIONAL DE COPII -ORADEA
-Categ 35 kg- Neagu Alin-campion
-Categ 38 kg- Neculai Cristian-campion
-Categ 42 kg- Bucur Marius-medaliat cu bronz
-Categ 47 kg-Ion Adrian-vicecampion

CAMPIONATUL NATIONAL DE CADETI-HUNEDOARA
-Categ 42 kg-Bucur George-vicecampion

CAMPIONATUL EUROPEAN -IZMIR, TURCIA
-Categ 42 kg-Bucur George-vicecampion

ANUL 2004
CAMPIONATUL NATIONAL DE COPII -ODORHEI
-Categ 42 kg- Neculai Cristian-vicecampion
-Categ 47 kg- Bucur Marius-vicecampion

CAMPIONATUL NATIONAL DE CADETI-CLUJ
-Categ 69 kg-Ion Adrian-campion
-Categ 42 kg- Neculai Cristian-vicecampion

ANUL 2005
CAMPIONATUL NATIONAL DE CADETI-SFANTU GHE
-Categ 47 kg- Neculai Cristian-campion
-Categ 63 kg- Bucur Marius-vicecampion

CAMPIONATUL NATIONAL DE JUNIORI-RESITA
-Catek 55kg- Parvu Claudia-vicecampion
-Categ 60 kg- Bucur George-campion
-Categ 60 kg- Neculai Cristian-medaliat cu bronz
-Categ 60 kg- Bucur Marius- medaliat cu bronz

ANUL 2006
CAMPIONATUL NATIONAL DE JUNIORI-BUZIAS
-Categ 60 kg- Bucur George-campion
-Categ 60 kg- Neculai Cristian-campion
-Categ 69 kg-Ion Adrian-vicecampion

CAMPIONATUL EUROPEAN -TIRANA, ALBANIA
-Categ 54 kg- Neculai Cristian-locul V

ANUL 2007
CAMPIONATUL NATIONAL DE COPII -LUGOJ
-Categ 47 kg-Moraru Alina Maria-vicecampion
-Categ 32 kg-Maita Doru Valentin-campion

CAMPIONATUL NATIONAL DE JUNIORI-SFANTU GHE
-Catek 59kg- Parvu Claudia-campion
-Categ 60 kg- Neculai Cristian-campion
-Categ 66 kg- Bucur George-campion
-Categ 74 kg-Ion Adrian-vicecampion

CAMPIONATUL EUROPEAN -BUDAPESTA, UNGARIA
-Categ 60 kg-Bucur George-medaliat cu bronz

ANUL 2008
CAMPIONATUL NATIONAL DE COPII -VASLUI
-Categ 32 kg- Turcu Adrian-campion
-Categ 38 kg-Maita Doru Valentin-campion
-Categ 52 kg-Moraru Alina Maria-campion

CAMPIONATUL NATIONAL DE CADETI-RESITA
-Categ 42 kg-Maita Doru Valentin-locul V
-Categ 72 kg-Dumitrache Cristina-campion

CAMPIONATUL NATIONAL DE JUNIORI-LUGOJ
-Categ 60 kg- Neculai Cristian-vicecampion
-Categ 66 kg- Bucur Marius-medaliat cu bronz
-Categ 85 kg-Ion Adrian-campion

ANUL 2009
CAMPIONATUL NATIONAL DE COPII -TG MURES
-Categ 38 kg- Turcu Adrian-vicecampion
-Categ 57 kg-Moraru Alina Maria-campion

SECȚIA DE FOTBAL

La secția de fotbal s-au înregistrat următoarele performanțe, sub îndrumarea atentă a antrenorului Moise Adrian:

ANUL 2005
Divizia D-Locul II
Cupa Romaniei, faza judeteana

ANUL 2007
Juniori
Divizia D-Locul I
Cupa Romaniei, faza judeteana

ANUL 2008
Seniori
Iunie 2008 Divizia D-Locul I
Cupa Romaniei, faza judeteana

August 2008 Divizia D-Locul I
Supercupa Romaniei, faza judeteana

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI DE COLECTARE A APELOR MENAJERE DIN ORAȘUL AMARA

Image result for phone email icons 0243 219 573 – BÎRZOIU CRISTIAN

Activitatea de alimentare cu apă potabilă și colectare a apelor uzate menajere în orașul Amara este realizată de către S.G.C.L. – Sector Gospodărire Comunală Locală, serviciu public în subordinea Consiliul Local Amara.

S.G.C.L. a fost preluată de la S.C. Urban Slobozia, de Consiliul Local Amara, la data de 01.07.199,5 printr-un protocol înregistrat la Consiliul Local Amara cu nr. 940/25.07.1995.

S.G.C.L. are sediul în Str. Tudor Vladimirescu nr. 101 și are ca obiect de activitate:

 • aducțiunea, stocarea și distribuția apei potabile;
 • colectarea, stocarea și transportul apelor uzate menajere;
 • mentenanța sistemelor de alimentare cu apă și colectarea apelor uzate menajere;
 • colectarea taxelor

În prezent sistemul de alimentare cu apa potabilă acoperă 100% din raza localității pe o lungime de 41.7 Km

Componentele principale ale sistemului sunt:

-Aductiune
-Inmagazinare
-Pompare
-Distribuție

Aducțiunea
Aducțiunea Slobozia – Amara s-a construit în anul 1965, având o lungime de aproximativ 8 Km din țeavă de oțel ți azbociment, cu un diametru de Ø 300.
La aproximativ 3 Km de Slobozia, în apropierea căii ferate Slobozia Veche – Slobozia Nouă, există un cămin de distribuție a apei. Din acest camin de distribuție se cumulează cele 3 conducte existente în zonă, pe un singur fir, de Ø 300, de oțel, către Amara, păstrându-se diametrul menționat pe toată lungimea până la intrare in gospodăria de apă Amara situată în str. Constantin Brâncuși.

Inmagazinarea
Inmagazinarea apei se realizează în două rezervoare de beton situate în incinta gospodăriei de apă, cu o capacitate de 1000 m3 fiecare. In caz accidental, când rezervoarele de apă se pot umple ți depăși capacitatea lor, din cauza lipsei unui sistem de automatizare, există o conductă ce preia surplusul de apă și dirijarea acesteia către rețeaua de canalizare, căutându-se în acest fel să se evite pericolul deversării apei în mediul înconjurator. Pentru prevenirea acestor inconveniente se mai urmărețte ți menținerea la o presiune minimă a apei pe conducta de aducțiune, în așa fel încât să nici nu afecteze alimentarea consumatorilor.

Stația de pompare
Stația de pompare, este situată în incinta gospodăriei de apă. Grupul de pompare existent este format din 5 pompe cu următoarele caracteristici:
– 2 pompe Grundfos : Tip=C.R.64-2, model A96407792 P3 03170004, de capacitate 64 mc/h, coloană apă 44.5 mc, rotație 2940/ min., presiune 16/120 Bari și
– 3 pompe Grundfos : Tip =C.R. 45-2, model A96412471 P3 03250004 de capacitate 45 mc/h, coloana apă 38.7mc, rotație 2900/minut, presiune=16/120 Bari

Rețeaua de distribuție
Rețeaua de distribuție din PEID, cu diametre cuprinse intre De 200 mm și De 50 mm, are o lungime de 41.7 Km de conductă, grad de acoperire de 100% și deserveste 6827 locuitori, reprezentand cca. 86,8% din totalul populației stabile.

Aici se găsesc buletinele de analiză periodice.

SGCL

Listă societăţi autorizate care desfăşoară activitatea de vidanjare

SERVICII COMUNITARE AMARA

Image result for phone email icons 0243 266 220 – NIȚU ALEXANDRU
email: salubamaraservp@yahoo.com

Odată cu finalizarea implementarii proiectului „Îmbunătățirea sistemului de salubrizare, colectare și gestionare a deșeurilor în Orasul Amara în vederea reabilitarii mediului, protejării sănătății populației și creșterii calității vieții în cadrul comunității” pe raza localității Amara s-a înființat Serviciul Public de Salubritate (SPS) care are ca atribuții principale colectarea deșeurilor de la populație, agenții comerciali, instituții, etc. și transportul acestora către depozitul ecologic, stația de sortare/compostare.
Colectarea deșeurilor municipale pe raza localității se realizează selectiv în pubele/containere, saci de plastic pe următoarele fracții:

 • fracția reciclabilă de hârtie și carton
 • fracția reciclabilă de plastic și peturi
 • fracția reciclabilă de metale
 • fracția biodegradabilă din gospodării individuale, grădini și parcuri destinată compostării
 • fracția reziduală destinată depozitării

Transportul fracțiilor se efectuează cu autovehicule specializate către depozitul ecologic, stația de sortare/compostare deținute de societatea S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A., așa cum este prevăzut în Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor al Regiunii 3 -Sud Muntenia și în Planul Judetean al Județului Ialomița.

Descrierea activităților

Colectarea și transportul fracției de deșeuri menajere reziduale depozitabile
Colectarea se efectuează individual de la gospodarii în pubele de 120 l și de la agenții comerciali și instituții în containere de 1100 l.
Ridicarea pubelelor și containerelor de 1100 l se va face cu cele 2 autogunoiere din dotarea SPS, de 3 ori pe saptămână în sezonul cald și de 2 ori pe săptamână în celelalte sezoane.
De la blocuri și agenți, fracția reziduală se colectează în containere de 4 mc în acelasi regim de timp sau chiar zilnic dacă situația o va cere, pe timpul verii, iar transportul se va realiza cu autotransporter-ul de containere din dotarea SPS. Deșeurile sunt transportate la depozitul ecologic zonal.

Colectarea și transportul fracției de deșeuri valorificabile, hârtie și carton

Colectarea materialelor valorificabile, hârtie și carton, se va face individual de la gospodării și agenți comerciali (comerț, servicii, prestări) în saci de plastic o dată pe luna cu autocamionul special utilat din dotarea SPS, în ultima săptămână din lună.
De la blocuri, agenți comerciali din turism și instituții colectarea se va face în containere de 4 mc în același regim de timp și se vor transporta cu autotransporter-ul de containere din dotarea SPS.
Aceasta fracție va fi transportată la stația de sortare din incinta depozitului ecologic zonal pentru sortare și valorificare.

Colectarea și transportul fracției de deșeuri valorificabile plastic și peturi

Colectarea materialelor valorificabile plastic și peturi se va face individual de la gospodării și agenți comerciali (comerț, servicii, prestări) în saci de plastic o dată pe lună, cu autocamionul, în penultima săptămână din lună.
Această fracție va fi colectată de la blocuri, agenți comerciali din turism ți instituții, în containere de 4 mc în acelați regim de timp și se vor transporta cu autotransporter-ul de containere din dotarea SPS către stația de sortare din incinta depozitului ecologic zonal pentru sortare și valorificare.

Colectarea si transportul fracției de deșeuri valorificabile metale

Colectarea materialelor valorificabile metal se va face de la toată populația, agenți economici și instituții la punctul special amenajat, situat în cadrul incintei pe platforma serviciului de salubritate în containere de 4 mc.
Acestea vor fi transportate lunar cu autotransporter-ul din dotarea SPS la valorificare.

Fracția deșeuri biodegradabile din grădini și parcuri

Colectarea fracției biodegradabile din grădini se face de la gospodării la sac de plastic, care vor fi ridicați și transportați cu autocamionul special utilat din dotarea SPS.
Ridicarea sacilor de la gospodării se efectuează odată pe lună, în a doua saptamână din lună, iar in perioada din an când au loc curățiri masive se pot ridica mai des, această activitate având o elasticitate mai mare.
Din parcuri, ridicarea acestei fracții se poate face fie la saci, cu autocamionul, fie la containere de 4 mc, pentru deșeuri voluminoase (crengi mari, etc.), ce vor fi ridicate cu autotransporter-ul.

Acestă fracție va fi dusă la compostare către depozitul ecologic zonal.

Organizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență la nivelul orașului Amara, a fost reactualizată și aprobată în ședința Consiliului Local din 16.09.2008 prin Hotărârea nr.32, în baza reglementărilor în vigoare.

Structura organizatorică a S.V.S.U. cuprinde două compartimente (formații de intervenție și compartiment de prevenire) care totalizează 29 de persoane. Încheierea contractului de voluntariat cu personalul din componența S.V.S.U. este realizat în totalitate, conform prevederilor H.G. 1.579 din decembrie 2005.

Serviciul voluntar are următoarele atribuții principale:

 • desfășoară activități de prevenire, informare, educare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor, măsurilor, instrucțiunilor și normelor de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă și de pregătire a populației privind comportarea în situații de urgență;
 • execută acțiuni de intervenție pentru stingerea incendiilor, salvare și deblocare, evacuare, adăpostire și protecție a persoanelor, animalelor și bunurilor materiale și de prim ajutor în situații de urgență;
 • desfășoară activități de limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență în cooperare cu alte servicii de urgență și / sau structuri cu atribuții în managementul situațiilor de urgență;
 • pune în aplicare, în limita competențelor legale, măsurile stabilite și dispuse de comitetul local pentru situații de urgență pentru prevenirea situațiilor de urgență și asigurarea condițiilor minime de supraviețuire a populației în astfel de situații;
 • colaborează cu toate structurile locale, zonale și/sau naționale din domeniul situațiilor de urgență pentru asigurarea unor intervenții operative și eficiente în cazul producerii situațiilor de urgență.

Tel 0243 266 102 – BĂRZOIU VASILE

Mobil:  0741160901 / 0731326021

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ

CADRUL LEGAL: Legea 61/1993 cu modificările şi completările ulterioare
BENEFICIARI: copiii în vârstă de până la 18 ani(peste 18 ani, elevi la cursuri de zi)
ACTE NECESARE:
         Cerere TIP – (download format electronic)
         Cărţi de identitate părinţi – original și copie
         Certificat de naştere copil – original și copie
         Livret de familie – original și copie, actualizat (Sa apara toti membrii familiei)
         Un dosar cu sina carton
         Extras de cont titular, daca este cazul
         În situaţia în care copilul este născut în strainătate, se solicită negaţie din ţara respectivă si o declaratie pe propria raspundere
         Pentru minorii care au implinit deja varsta de 14 ani este necesara si cartea de  identitate
         Pentru alocaţia dublă: certificat de încadrare în grad de handicap

CADRUL LEGAL: OUG 111/2010 cu modificările şi completările ulterioare
BENEFICIARI: persoanele care, în ultimii doi ani anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, au fost elevi/studenti la cursuri de zi, persoane încadrate în grad de handicap
ACTE NECESARE INDEMNIZATIE:
·        Cerere TIP (download format electronic)
·       Adeverinta tip(Anexa nr.2) – completată de către angajator (download format electronic)
·         Copia cererii de suspendare, înregistrată, aprobată de angajator şi semnată pentru conformitate
·         Dispoziţia sau decizia de suspendare a contractului de muncă pentru perioada de  2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap
·         Original şi copii Xerox ale următoarelor acte:
·         Actele de identitate ale părinţilor, certificatul de naştere al copilului/copiilor, certificatul de casatorie/livret de familie.
·         Extras de cont pe numele solicitantului
·        Certificatul de încadrare într-un grad de handicap dacă este cazul
·        Ancheta sociala care se realizeaza de catre Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul Primariei Amara doar daca parintii nu sunt casatoriti.
-Un dosar cu sina carton
Dacă o persoană se află în plată cu indemnizaţie creştere copil şi a născut un alt copil, pentru prelungirea concediului se întocmeşte dosar nou.
Dacă persoana aflată în concediu pentru creşterea copilului optează pentru plata stimulentului se întocmeşte dosar nou pentru acest drept care va contine:
o    Cerere tip
o    Adeverinta de la locul de munca sau decizie de incetare a suspendarii
o    Copie de pe cartea de identitate a solicitantului
o    Copie de pe certificatul de nastere al minorului pentru care s-a solicitat initial concediul de crestere a copilului
o    Extras de cont
o    Dosar cu sina carton
Începand cu data de 1 martie 2012 cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată unuia dintre părinți care nu a solicitat acest drept. Prin urmare, indiferent de situaţie, părintele care se află în concediu pentru creşterea copilului sau stimulent de inserţie, cu excepţia cazurilor pentru care aplicabilitatea art. 11 din O.U.G. 111/2010 nu este obligatorie, va pierde o lună de drept, indiferent dacă este de indemnizaţie sau stimulent, dacă celălalt părinte nu accesează propriul drept la concediu.
Noua reglementare se aplică pentru copiii născuţi după 1 martie 2012 aceasta fiind impusă în virtutea principiului că responsabilitatea îngrijirii copilului revine ambilor părinţi.

ACTE NECESARE STIMULENT DE INSERTIE:
In cazul in care solicitantul nu doreste sa intre in concediul pentru cresterea copilului desi indeplineste conditiile legale, se poate solicita stimulentul de insertie pana la varsta de 3 ani a copilului, atat timp cat realizeaza venituri impozabile fara intrerupere.
·        Cerere TIP (download format electronic)
·       Adeverinta tip(Anexa nr.2) – completată de către angajator (download format electronic)
·     Adeverinta tip care sa ateste faptul ca solicitantul nu a optat pentru suspendarea contractului de munca, realizand in continuare venituri impozabile
·     Original şi copii Xerox ale următoarelor acte:
·     Actele de identitate ale părinţilor, certificatul de naştere al copilului/copiilor, certificatul de casatorie/livret de familie.
·     Extras de cont pe numele solicitantului
·     Certificatul de încadrare într-un grad de handicap dacă este cazul
Ancheta sociala care se realizeaza de catre Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul Primariei Amara doar daca parintii nu sunt casatoriti.
·      Un dosar cu sina carton.

CADRUL LEGAL: Legea 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare
BENEFICIARI: copii, adulţi încadraţi în grad de handicap grav cu asistent personal
ACTE NECESARE:
Copie acte identitate bolnav
Cupon pensie+decizie pensionare bolnav
Certificatul de încadrare în grad de handicap -2 copii
Copie actele de identitate ale tuturor persoanelor care locuiesc cu persoana cu handicap,
Adeverinţele de venit a persoanei cu handicap
Copie act medical ce conţine diagnosticul
1 dosar sina plastic

FORMULARE