Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Plan de integritate al Primăriei Orașului Amara și dispozitia de aprobare a planului nr. 149 din 25.03.2022

Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul primăriei orașului Amara și Dispozitia privind aprobarea Codului etic nr. 125 din 12.04.2021