Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Legislație privind organizarea și funcționarea instituției 2017-03-26T10:15:45+00:00

LEGEA NR.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
ORDONANȚA GUVERNULUI 35/2002 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al consiliilor locale;
HCL 6/17.01.2008 – Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local;
HCL 42/15.04.2009 – Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Amara;
Dispoziția 277/20.07.2012 R.O.I – Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate, cu modificările ulterioare

Continut | Meniu | Butoane acces