Dispoziție aprobare ROI nr.294 din 10.05.2022 – privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului Orașului Amara;
HCL nr.6/28.01.2021 privind aprobarea completărilor din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local;
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HCL 42/15.04.2009 – Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Amara;
HCL 6/17.01.2008 – Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local