Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate 2021-05-07T09:11:29+00:00

Site-ul primaria-amara.ro nu colecteză și nu prelucrează în niciun fel date cu caracter personal.
Informațiile cuprinse pe acest site au un caracter pur informativ.
Orice eventual cookie poate fi respins de dumneavoastră.

Datele publice sunt stocate pe acest site pentru a răspunde cerințelor legislației actuale.

Pentru eventuale sesizări sau plângeri, vă rugăm să ne contactați!

Pentru a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere, vă rugăm să consultați
pagina instituției!

Continut | Meniu | Butoane acces