Îmbunătăţirea alimentării cu apă a oraşului Amara, prin extinderea sursei cu patru foraje