Staţie de epurare şi colector de evacuare spre emisar în localitatea Amara, judeţul Ialomiţa
S-au realizat: staţie de epurare modernă care asigură protejarea populaţiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătăţii omului şi mediului prin asigurarea unui sistem unitar de canalizare, eliminarea factorilor de risc pentru sănătatea oamenilor, asigurarea protecţiei mediului.