Realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice pentru consum propriu prin valorificarea resurselor de energie regenerabilă