hotarare52privindaprobareacontuluideexecutiepetrimestrulianul2014
hotarare53privindrectificareabugetuluilocalsialisteideinvestitiipeanul2014
hotarare54privindmodificareaorganigrameisiastatuluidefunctiialaparatuluidespecialitateinvedereamodif
hotarare55privindobtinereapermisuluideprospectiunepentruapageotermalainperimetrulorasuluiamara
hotarare56privindincheiereaunuiparteneriatcuasociatiaexpert
hotarare57privindasociereaorasuluiamaralaasociatianationalaastatiunilorbalnearesibalneoclimaticedinr
hotarare58privindaprobareaplanuluitehnicdeintretineresiimbunatatireapasunilorcareapartinorasuluiamar
hotarare59privindconcesionareaterenuluiaferentcaseidelocuitsituatalaadresastadionului31d
hotarare60privindconcesionareterenuluiaferentcaseidelocuitsituatalaadresalibertatii116bd
hotarare61privindconcesionareaprinlicitatiepublicaasuprafeteide100m.p.laadresaprimaverii190