În data de 26 iunie 2014, între orele 10.00-16.00, la Teatrul Constantin Tanase , Calea Victoriei, sector 1, Bucureşti, este organizată preselecţia concurentilor ce vor participa in cadrul Festivalului-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti „Trofeul tinereţii“ – Amara ediţia a 47 a desfasurat in perioada 2-3 august 2014.

Inscrierile pentru concurs vor fi făcute atat de Centrele Judeţene pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Şcolile Populare de Arte, cat si individual , pe baza fişei de înscriere, ce va fi trimisă pe adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, b-dul M. Basarab, nr.22, Slobozia, cod 920031, jud. Ialomiţa, tel./fax.0243.231.151 sau tel.0243.266.102, sau direct în ziua preselecţiei.Neparticiparea la preselecţie atrage după sine neparticiparea la concurs.

Taxa de înscriere este în sumă de 20 lei, nerambursabilă, iar cazarea, masa şi c/v transportului, pe timpul preselecţiei sunt suportate de către concurenţi.

Tinerii care au avut anterior trei participări premiate sau au obţinut la una dintre ediţii “Trofeul tinereţii” – Amara nu mai au dreptul de a participa la concurs.

Repertoriul

Fiecare concurent va interpreta, obligatoriu, două melodii de muzică uşoară românească, specifice genului, de factură diferită. Negativele vor fi înregistrate pe casetă digitală DAT – CD sau minidisc, în ordinea interpretării.

Calitatea negativelor, calităţile vocal-interpretative, prezenţa scenică, valoarea şi dificultatea repertoriului, originalitatea interpretării constituie criterii pe care organizatorii le consideră de bază în vederea acordării dreptului de participare în concurs.

Nu sunt admise în concurs negativele înregistrate pe alt suport decât cel indicat.

Repertoriul pentru concurs al celor admişi în finală se va stabili de aşa manieră încât se va evita interpretarea aceleiaşi piese de mai multe ori . De aceea, fiecare concurent va prezenta trei titluri şi, în cazul în care o piesă va fi menţionată de mai mulţi concurenţi, se va proceda la tragerea la sorţi, urmând ca ea să fie interpretată de cel care a câştigat, iar ceilalţi să prezinte cea de a treia melodie aleasă. Dacă mai există o situaţie similară se va recurge la acelaşi procedeu.