hotarare98privindrectificareabugetuluilocalpeanul2014
hotarare99privindaprobareacontuluideexecutiebugetarapetrimestruliianul2014
hotarare100privindaprobareadocumentatieitehnico.a.l.i.pentruinvestitiamodernizarestraziinorasulamara
hotarare101privindimplementareasicofinantareaobiectivuluideinvestitiimodernizarestraziinorasulamaraj
hotarare102privindinchiriereaprinlicitatiepublicaaunuispatiude21m.p.situatlaparterulcentruluidesanatateamarainvedereadesfasurariideserviciifinanciare
hotarare103privindalegereapresedinteluidesedinta