hotarare104privinddesemnareareprezentantilorconsiliuluilocalinconsiliiledeadministratiealeunitatilor
hotarare105privinddesemnareareprezentantilorconsiliuluilocalincomisiiledeevaluaresiasigurareacalitat
hotarare106privindaprobareaplanuluideocupareafunctiilorpublicepeanul2015
hotarare107privindacceptareaoferteidedonatiepentru410m.p.terenarabilextravilanperazacomuneiperieti
hotarare108privindmodificareahcl100din2014pentruaprobareadocumentatieitehnico
hotarare109privindrectificareabugetuluilocalpeanul2014
hotarare-110-2014