hotarare22privindrectificareabugetuluilocal
hotarare23privindmodificareaorganigrameisiastatuluidefunctiialaparatuluidespecialitatealprimarieiora
hotarare24privindmodificareahotarariinr.13din2011privindinfiintareaclubuluisportivamara
hotarare25privindmodificareasicompletareainventaruluibunurilorapartinanddomeniuluiprivatalorasuluiam
hotarare26privinddesfiintareaconstructiilorrealizatefaraautorizatiepedomeniulpubliclocalalorasuluiam