hotarare72privindrectificareabugetuluilocalsialisteideinvestitiipeanul2015
hotarare73privindaprobareacontuluideexecutiepetrimestruliianul2015
hotarare74privindamplasareaunorsemnedecirculatiepeteritoriulorasuluiamara