hotarare75privindvalidareamandatuluiunuiconsilierlocal
hotarare76privindaprobarearegulamentuluireferitorlainchiriereconstituireadreptuluidesuperficiecutitl
hotarare77privindrectificareabugetuluilocalsialisteideinvestitiipeanul2015
hotarare78privindvanzareaapartamentului1bl.j3sc.astr.laculuicatresoareletitia
hotarare79privindalegereapresedinteluidesedinta