hotarare80privindrectificareabugetuluilocalsialisteideinvestitiipeanul2015
hotarare81privindprivinddesemnareareprezentantilorconsiliuluilocalamarainconsiliiledeadministratieal
hotarare82privinddesemnareareprezentantilorconsiliuluilocalamaraincomisiiledeevaluaresiasigurareacal
hotarare83privindprivindstabilireacomponenteicomisieideevaluareinvedereaatribuiriicontractuluideachi
hotarare84privindstabilireacomponenteicomisieideevaluareinvedereaatribuiriicontractuluideachizitiepu
hotarare85privindconstituireadreptuluidesuperficiecutitluonerospentrusuprafatade1932mpterensituatina