hotarare1privindacoperireadefinitivaadeficituluibugetuluiserviciuluidesalubrizarepeanul2015
hotarare2privindaprobareaacopeririidefinitiveadeficituluibugetuluisectiuniidefunctionareasgclpeanul2
hotarare3privindfolosireaexcedentuluibugetuluilocalalanului2015inanul2016