hotarare111privindalegereapresedinteluidesedinta
hotarare112privindincetareamandatuluideconsilierlocalaldomnuluipotinchealin-lucian
hotarare113privindincetareamandatuluideconsilierlocalaldomnuluirosualexandru
hotarare114privindvalidareamandatuluideconsilierlocalaldomnuluimaitaion
hotarare115privindvalidareamandatuluideconsilierlocalaldomnuluivoicunicolae
hotarare116privinddesemnareareprezentantilorconsiliuluilocalinconsiliiledeadministratiealeunitatilor
hotarare117privinddesemnareareprezentantilorconsiliuluilocalincomisiiledeevaluaresiasigurareacalitat
hotarare118privindinchiriereasuprafeteide800mpterenintravilanapartinanddomeniuluiprivatalorasuluiama
hotarare119privindconstituireadreptuluidesuperficiepentrusuprafatade800mpterenintravilanapartinanddo
hotarare120privindinchiriereasuprafeteide800mpterenintravilanapartinanddomeniuluiprivatalorasuluisit
hotarare121privindincetareacontractuluideinchirierenr1858din8022016incheiatcufederatiaromanadefotbal
hotarare122privindmodificareahotarariinr106din1108216privinddezmembrareaunuitereninsuprafatade280mp
hotarare123privinddezmembrareaunuitereninsuprafatade8786mp
hotarare124privindinchiriereaprinlicitatiepublicaadouasuprafetepentruamplasarepanouripublicitare
hotarare125privindinchiriereauneisuprafetedepasune