rezultatulselectieidosarelorinspectorproiecteasistent-1922decembrie2016