hotarare159privindmodificareasediuluisocialalscamarabusinessgrupsrl
hotarare160privindachizitionareadeserviciijuridicedereprezentareindosarul1963-98-2016
hotarare161privindprivindmodificareasicompletareahotarariinr1532013
hotarare162privindrectificareabugetuluilocalsialisteideinvestitiipeanul2016
hotarare163privindprivinddelegareaunuiconsilierpentruindeplinireaatributiilorviceprimarului