Proiect de hotărâre nr.138 privind aprobare taxă specială pentru serviciile de vidanjare desfăsurate de S.G.C.L - Filiala Consiliului Local Amara