Realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice pentru consum propriu prin valorificarea resurselor de energie regenerabilă, oraş Amara, judeţul Ialomiţa

S-a realizat o unitate de producere a energiei electrice fotovoltaice cu putere instalată de 100 KW, utilizând ca sursă regenerabilă energia solară folosită pentru consumul propriu al instituţiilor de interes public din oraşul Amara (primărie, şcoală, grădiniţă, dispensar) şi pentru iluminatul public din Amara.