La sediul Consiliului Local Amara, situat pe strada Nicolae Bălcescu, nr.91, Amara, județul Ialomița, cod fiscal:4427889, va avea loc în data de 12.06.2015, ora 10°° licitație publică în vederea închirierii unei suprafețe de 35 m.p., teren aparținând domeniului public al orașului Amara, situat în vecinatatea Plajei Zorilor pentru construirea unei terase sezoniere pentru alimentație publică, având urmatoarele caracteristici: 7 m lungime, 5 m latime.

Prețul de pornire la licitație este de 10 lei/m.p/luna.

Menționam că data limită de depunere a ofertelor este de 09.06.2015, ora 16.00.

Informații suplimentare se pot obține la telefon/fax 0243/266.102, iar documentația pentru participare la licitație se poate obține de la sediul Primăriei orașului Amara.