JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA ORAȘULUI AMARA

DISPOZIȚIE

privind stabilirea locurilor speciale de afișaj

 

Primarul orașului Amara, județul Ialomița,

Având în vedere:
-prevederile art.41 alin.1 din Legea nr.370/2004 privind alegerea președintelui României;
-prevederile HG nr. 521/2014 privind aprobarea Programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2014;
              In temeiul art.63 alin.2 și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

DISPUN:

Art.1.  În vederea desfășurării în bune condiții a a alegerilor pentru Președintele României ce se vor desfășura în data de 2 noiembrie 2014, se stabilesc următoarele locuri de afișaj:
- în fața fostului sediu al primăriei;
- în fața casei de cultură;
- în piața mare;
Art.2. Poliția Locală Amara va asigura integritatea panourilor și afișelor electorale.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează viceprimarul orașului.

PRIMAR,

MORARU VICTOR

Nr.374
Din 26 septembrie 2014
Emisa in Amara
Ex.4

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,

BĂICOIANU  IONICA

 

Descarcă: Anexa la dispozitia Primarului (fisier PDF)

 

 

Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

 

Titlul proiectului:

„E-UAT. SISTEM INFORMATIC INTEGRAT, SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR PUBLICE ÎN JUDEŢUL IALOMIŢA“

Cod SMIS - CSNR 48411

 

Proiect cofinanţat prin Fondul European de dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate
de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 
Poza de grup Primaria Amara Sala de sport Festivalul Amara 2008 Lacul Amara Echipa de fotbal Plaja Laculului Amara
 
 

 
Subscribe to Front page feed